Habitat Lekker Leven laat iedereen meedoen!

Habitat Lekker Leven laat kwetsbare mensen volop meedoen in de maatschappij waardoor zij zich gezonder en gelukkiger voelen en minder steun van de overheid nodig hebben. Wij doen dit door het versterken van de zelfredzaamheid van mensen, het activeren en versterken van sociale netwerken, het smeden van lokale communities en het ontwikkelen van ‘habitats’, inspirerende leef-, werk- en woonomgevingen. Lees meer » 

Doelgroepen van Habitat Lekker Leven

Habitat Lekker Leven richt zich op de volgende doelgroepen:

 

 

Klik op een doelgroep voor meer informatie.

Samenredzaamheid

De Nederlandse gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. De medische technologie biedt legio nieuwe kansen, de vergrijzing neemt sterk toe evenals het aantal jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek. Consumenten worden kritischer en veeleisender als het om zorg en gezondheid gaat. De verzorgingsstaat zoals wij die kennen is niet langer houdbaar. Nederlanders zullen meer voor zichzelf en voor elkaar moeten gaan zorgen. De overheid zet daarom in op een participatiesamenleving waarin iedereen meedoet en waaraan iedereen zijn bijdrage levert. Van een verzorgingsstaat waarin de overheid voor ons zorgt, gaan we naar een participatiesamenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk deelneemt, zijn steentje naar vermogen bijdraagt en waarbij we elkaar ondersteunen als het nodig is. Lees meer » 

Montere Max & De Winning

Montere Max & De Winning
De afgelopen weken is de verder verkenning van HLL/MM om samen te werken met "De Winning" verder geconcretiseerd. lees meer »

Habitat breidt verder uit!

Habitat breidt verder uit!
2016 gaat van start met uitbreiding van een aantal Habitats op de Veluwe en in Noord Brabant. lees meer »