Organisatie 

Habitat Lekker Leven Zorgondernemingen
Habitat Lekker Leven Zorgondernemingen is de overkoepelende organisatie. Hieronder zijn in de afgelopen 2 decennia 4 zorgentiteiten gerealiseerd met een rendabele businesscase. Wij richten ons daarbij op jongeren, jongvolwassenen en ouderen (dementie) waarbij de financiering plaatsvindt vanuit de WMO en JW. De dienstverlening loopt uiteen van Begeleiding individueel en Groep tot tijdelijk verblijf.

Het bestuursteam 
De dagelijkse leiding van Habitat Lekker Leven zorgondernemingen is in handen van het bestuursteam. Sinds 22 december 2017 bestaat het bestuursteam uit twee leden. Walter Kienhuis en Theo van de Schepop. 

De belangrijkste ambitie van het bestuursteam is het bouwen van een organisatie die het geluk en eigen regie van kwetsbare mensen in alle opzichten centraal stelt. Luisteren naar de deelnemers en naar de vertegenwoordigers én een volwaardige samenwerking met hen aangaan, is daarbij een belangrijke voorwaarde. De tweede ambitie van het bestuursteam is om samen met medewerkers een professionele lerende organisatie te zijn waarbij eigenaarschap voor medewerkers maximaal gedecentraliseerd is waarbij er een organisatie ontstaat die ondernemend is en zich helemaal richt op het welbevinden en het geluk van mensen met enige vorm van kwetsbaarheid. Habitat Lekker Leven is een organisatie die het verschil kán en wil maken. Voor de client en zijn verwanten en medewerkers. 

Onafhankelijk Toezicht de Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van Habitat Lekker Leven. De Habitat Lekker Leven-organisatie voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering. Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M.M. Draaisma 
De heer M.C.M. Bindels 
De heer M.L. Swagerman 

Het reglement Raad van Commissarissen

Contact

Direct contact

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons? U kunt ons ook altijd bellen! klik hier

Top