Financiering, Toeleiding & Wachtlijst

'Welke zorg sluit aan bij mijn situatie'

  • Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de JW (Jeugdwet). Wij zijn gecontracteerd voor de regio Centraal Gelderland en Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.
  • Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn we gecontracteerd door de zorg kantoren van het Zilveren Kruis en Menzis
  • Persoonsgebonden budget
  • Particulier
  • Onderaannemerschap

Toeleiding
De toeleiding voor de Jeugdwet of Wmo (Sociaal Domein) vindt plaats door de gemeenten (vanuit wijkteams, wijkcoaches), huisarts, CJG.
Voor een aanvraag voor Wlz kun je terecht bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Eigen bijdrage
Voor de zorg in het kader van de Wmo en de zorg vanuit de Wlz wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Deze wordt in bij u in rekening gebracht door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Handige linkjes van websites met extra informatie: 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Regelhulp – Ministerie van VWS
CAK – Zorg vanuit de Wlz
CAK – Ondersteuning vanuit de Wmo

Op dit moment staan al onze programma's open en is er geen sprake van wachtlijsten. 

 
Contact

Direct contact

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons? U kunt ons ook altijd bellen! klik hier

Top