Onze Missie en Visie

Onze missie
In een gezonde samenleving neemt ieder mens zoveel mogelijk op eigen kracht deel aan de maatschappij en draagt zijn steentje bij. Wij geloven dat mensen het vermogen hebben om met de uitdagingen van het leven om te -leren- gaan en waar mogelijk eigen regie te voeren. Dat geldt voor alle mensen. Ook als er sprake is van problematiek, zoals een verstandelijke beperking, problemen met gedrag, autisme, psychische problemen, eenzaamheid of ziekte. 

De missie van Habitat Lekker Leven is het zoveel mogelijk maatschappelijk kwetsbare mensen op eigen kracht te laten deelnemen aan de samenleving. Dit vanuit het gedachtegoed: gewoon werken, gewoon leven, gewoon genieten. 

Kortom: Lekker Leven, samendoen. 

Onze Visie 
Als kleinschalige wendbare zorgpartij oriënteren we ons niet op de ziekte, maar op datgene wat mensen beweegt, interesseert en drijft. Daarvoor creëert Habitat Lekker Leven een omgeving die inspeelt op de vraag en het talent van de deelnemer. De basis is reciprociteit; het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en diensten. Waarbij iedere medewerker verbonden is aan het zorgproces. Wij vormen immers een samenleving met elkaar en voor elkaar.

Wij doen dit door het:

  • Activeren en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Activeren en versterken van het sociale netwerk (inclusief mantelzorg).
  • Activeren en verbinden van lokale bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen.

Een habitat vormt het hart van een lokale community en bestaat uit een mix van deelnemende partijen en faciliteiten op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd. Wij zijn een samenleving en moeten het samen doen: Samenredzaamheid.

 

Contact

Direct contact

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons? U kunt ons ook altijd bellen! klik hier

Top