Habitat Lekker Leven | wonen

Doelstelling                                 

De vestigingen creëeren een veilige thuisplek in een prettige omgeving die inspeelt op de behoefte en het talent van de cliënten. Wij stimuleren de zelfredzaamheid, activeert en versterkt hun sociale netwerken. Het uiteindelijke doel en streven is om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen onder begeleiding.
Daarnaast willen wij inzicht geven in jouw kwetsbaarheid en je vervolgens in staat stellen om met deze kwetsbaarheid zo snel mogelijk weer eigen regie te voeren. 

Wat

Een traject van de (jong)volwassene, samen met de familie, dient zorgvuldig te gebeuren. Het is een grote stap om bij ons te gaan wonen en om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuze die wordt gemaakt is het belangrijk om te weten waar je voor kiest.
Nadat we samen een goed beeld hebben gedefinieerd van de uitgangs- en de streefsituatie maken we een zorgplan en/of een persoonlijk leef en ondersteuningsplan. Daarnaast organiseren we kennismakingsmomenten.

Jouw vraag

Om goed te kunnen bepalen wat jouw vraag is en wat je nodig hebt, gaan we eerst kijken naar de situatie en stellen wij samen met jou de hulpvraag vast. Met elkaar wordt gekeken/ onderzocht/ geanalyseerd wat er aan de hand is, hoe het met de ontwikkeling staat, hoe de ontwikkeling opgepakt of gestimuleerd kan worden, welke problemen in de levensloop zijn opgelopen en wat daaraan gedaan kan worden en om, als dat kan, problemen aan te pakken/ op te lossen.

Ons aanbod

Zodra we de (sociale) uitdagingen helder hebben, werken we toe naar een resultaatgericht zorgplan. De begeleiding gebeurt in een veilige omgeving door ervaren en professionele begeleiders. Zij gaan daarbij uit van de individuele behoefte, ontwikkeling en talenten. Ons diensten- en zorg aanbod wordt hierop afgestemd.

Wie

Wij bieden een plek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een kwetsbaarheid.

Waar

Habitat Huis Apeldoorn
Habitat Delfos Huis

Contact

Direct contact

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons? U kunt ons ook altijd bellen! klik hier

Top